Τώρα, αυτή είναι μια δερμάτινη τσάντα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έγινε με τον σωστό τρόπο. Χθες, συνέθεσα για τον συμπλέκτη

Read More

σήμερα είναι η ημέρα των ομοιότητας καθώς και των εικόνων καθρέφτη. Ίσως να είμαι απλώς λίγο μυαλό καθώς και να

Read More